Pirkimo taisyklės

 Prekių pirkimo – pardavimo internetinėje žaislų išparduotuvėje „ČIKI PIKI“ taisyklės:

1. Bendrosios nuostatos                                                                                                                  
 1.1. Šios prekių pirkimo–pardavimo interneto išparduotuvėje „ ČIKI PIKI“ (toliau – Parduotuvė) taisyklės (toliau - Taisyklės) nustato Pirkėjo (toliau – Pirkėjas) ir interneto iš arduotuvės ČIKI PIKI (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant prekes (toliau - Prekės).
 1.2. Parduotuvės veikla vykdoma Lietuvos Respublikos teritorijoje, išskyrus Kuršių Neriją. Pristatymas į Kuršių Neriją derinamas su Išparduotuvės administracija.
 1.3. Pirkti Parduotuvėje turi teisę fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus gali sudaryti pirkimo-pardavimo sandorius.

2. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momentas                                                            
 2.1. Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas pasirinkęs Prekes ir suformavęs Prekių krepšelį, nurodęs pristatymo būdą ir pristatymo adresą bei kitus duomenis, taip pat pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis (t.y. - susipažinęs su Taisyklėmis ir pažymėjęs varnelę prie teiginio „Su prekių pirkimo-pardavimo interneto išparduotuvėje ČIKI PIKI taisyklėmis „susipažinau ir sutinku“), paspaudžia mygtuką „Patvirtinu užsakymą“ ir gauna pranešimą apie užsakymo patvirtinimą.                                                                                            
 2.2. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma Pardavėjo duomenų bazėje.

3. Pirkėjo teisės  
 3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti Prekes Parduotuvėje, vadovaujantis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.
 3.2. Pirkėjas gali pirkti Prekes Parduotuvėje bet kuriuo paros metu.
 3.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti Prekių pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos su Pardavėju, pranešdamas apie tai raštu (nurodydamas norimas grąžinti Prekes ir Parduotuvėje suformuoto užsakymo arba  sąskaitos-faktūros numerį) Pardavėjui per 7 darbo dienas nuo Prekių pristatymo dienos, vadovaujantis 2001 m. rugpjūčio 17 d. LR Ūkio ministro įsakymu Nr. 258 „Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių patvirtinimo“.
 3.4. Prekių pirkimo-pardavimo atveju Pirkėjas gali pasinaudoti 3.3. punkte nustatyta teise nutraukti sutartį, jeigu Pirkejo gauta prekė buvo sugadinta transportavimo metu,gauta ne ta prekė ar prekė neatitinka detalaus aprašymo. 

4. Pirkėjo pareigos 
 4.1. Pirkėjas įsipareigoja atidžiai perskaityti visą prekės aprašymą, nes jame yra pateikta svarbi informacija apie prekės būklę,jos trūkumus ar defektus. 
 4.2. Pirkėjas įsipareigoja registravimo formoje, ir jeigu reikia, įvedinėdamas pristatymo adresą bei kitus duomenis, pateikti teisingus asmens duomenis ir esant pasikeitimams, juos nedelsdamas atnaujinti.
 4.3. Pirkėjas įsipareigoja saugoti savo prisijungimo prie Parduotuvės duomenis, jų neatskleisti ir neperduoti tretiesiems asmenims. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenis galėjo sužinoti kitas asmuo, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis. Jeigu Parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs su Pirkėjo duomenimis, Pardavėjas laiko jį Pirkėju.
 4.4. Pirkėjas privalo sumokėti už Prekes ir jų pristatymą, priimti arba atsiimti užsakytas Prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka.
 4.5. Pirkėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.
 
5. Pardavėjo teisės 
 5.1. Pardavėjas turi teisę gauti Pirkėją identifikuojančią informaciją, nurodytą Pirkėjo registracijos ir Prekių pristatymo adreso formose. Šiuo atveju Pirkėjo asmens duomenys ir kiti su Pirkėju susiję duomenys gali būti naudojami tik šios Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslais.
 5.2. Pardavėjas turi teisę be atskiro perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Parduotuve arba panaikinti Pirkėjo registraciją, jei Pirkėjas kenkia arba bando pakenkti Parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui bei pažeidžia savo įsipareigojimus.
 5.3. Pardavėjas turi teisę laikinai arba visam laikui nutraukti Parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui, bet tai neatleidžia Pardavėjo nuo atsakomybės įvykdyti jau sudarytas pirkimo-pardavimo sutartis.
 5.4. Jeigu Pirkėjas, pasirinkęs išankstinį apmokėjimą bankiniu pavedimu, nurodytą 7.3.1. punkte, nesumoka už prekes per 2 darbo dienas, Pardavėjas turi teisę anuliuoti jo užsakymą, neinformuodamas apie tai Pirkėją.
 5.5. Jeigu Pirkėjas pasirenka apmokėjimą grynaisiais pinigais, nurodytą 7.3.2. punkte, Pardavėjas susisiekia su Pirkėju Prekių užsakyme nurodytu telefonu. Jeigu Pardavėjui nepavyksta susisiekti telefonu su Pirkėju per 2 darbo dienas, jis turi teisę anuliuoti jo užsakymą, neinformuodamas apie tai Pirkėją.
 5.6. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo keisti Prekių kainas, keisti Prekių pristatymo kainas, keisti Prekių sąrašą, skelbti arba nutraukti akcijas, keisti akcijų sąlygas. Visi tokio pobūdžio pakeitimai galioja nuo jų atlikimo momento, tačiau negali būti taikomi jau sudarytoms pirkimo-pardavimo sutartims.
 5.7. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu redaguoti, keisti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus.
 5.8.  Visos prekės tiek naujos tiek naudotos prieš pristatant Pirkėjui yra išpakuojamos ir tikrinamos. Dėl šios priežasties prekių išdėstymas pakuotėje gali skirtis nuo gamintojo išdėstymo. Prekėms garantija netaikoma.
 5.9. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

6. Pardavėjo pareigos
 6.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti Pirkėjui galimybę tinkamai naudotis Parduotuvės teikiamomis paslaugomis Taisyklėse nustatytomis sąlygomis.
 6.2. Pardavėjas įsipareigoja pateikti detalų prekės aprašymą, jame isdėstyti prekės savybes, defektus ir trūkumus.
 6.3. Pirkėjui pageidaujant, kad Prekės būtų pristatytos, Pardavėjas privalo pristatyti Pirkėjo užsakytas Prekes jo nurodytu adresu Taisyklių 8 skyriuje nurodytomis sąlygomis.
 6.4. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas Pirkėjui pateikti ar pristatyti užsakytų Prekių, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę arba savo savybėmis panašią prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą arba savo savybėmis panašią prekę, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 7 darbo dienas.
 6.5. Pardavėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

7. Prekių kainos, apmokėjimo būdai ir terminai
 7.1. Prekių kainos Parduotuvėje ir suformuotame užsakyme yra nurodytos eurais su PVM.
 7.2. Prekių kainos ir nuolaidos galioja tol, kol yra rodomos Parduotuvėje.
 7.3. Už Prekes Pirkėjas atsiskaito vienu iš šių būdu:
  7.3.1.Apmokėjimas banko pavedimu. Mokėjimo paskirtis: reikia nurodyti Parduotuvėje suformuoto užsakymo numerį.
  7.3.2.Apmokėjimas grynaisiais pinigais galimas:
   7.3.2.1 atsiskaitant kurjeriui, pristačius prekes Pirkejo nurodytu adresu. Paslaugos kaina 4.50 eur.                                       
 7.4. Atsiskaitydamas 7.3.1. punkte nurodytu apmokėjimo būdu, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti už Prekes ir Prekių pristatymą per 2 darbo dienas nuo gauto pranešimo apie užsakymo patvirtinimą, t.y. 2.1. punkte nurodyto pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momento. Jei per šį terminą Pirkėjas neatlieka apmokėjimo už prekes ir prekių pristatymą ir/arba Pardavėjas negauna pinigų į savo banko atsiskaitomąją sąskaitą, Pardavėjas gali laikyti, kad Pirkėjas atsisakė pirkimo-pardavimo sutarties ir remiantis 5.4. punktu turi teisę anuliuoti užsakymą.
 7.5. Pirkėjas visada gali peržiūrėti savo padarytus užsakymus Parduotuvės skiltyje „Jūsų paskyra“ skyrelyje „Mano užsakymai“, paspaudęs nuorodą „Užsakymo numeris“. Pirkėjas gali matyti savo užsakymą, kuriame nurodomas užsakymo numeris, pasirinktų Prekių kiekis ir kaina, prekių pristatymo kaina bei galutinė suma „Viso:“, kurią reikia sumokėti.

8. Prekių pristatymas
 8.1. Internetinėje išparduotuvėje prekes  galite užsisakyti bet kuriuo paros metu, bet kurią savaitės dieną. Užsakinėdami prekes galite pasirinkti patogiausią prekių pristatymo būdą: 
  8.1.1. Prekes pristatomos Lietuvoje teritorijoje , išskyrus Kuršių Neriją. Pristatymas į Kuršių Neriją derinamas su Išparduotuvės administracija.
  8.1.2. Pristatymo kaina, renkantis pristatymo būdą "Lietuvos pašto skyrius" t.y.pristatymas iki artimiausio pašto skyriaus pagal Pirkėjo nurodytą pristatymo adresą yra 2.5 eur. Prekių pristatymo terminas 2-3 darbo dienos.
  8.1.3. Pristatymo kaina, renkantis pristatymo būdą "Pristatymas kurjeriu"   t.y. pristatymas iki Pirkėjo nurodytą adreso yra 3 eur.  Prekių pristatymo terminas 1-2 darbo dienos.

  8.1.4 Pristatymo kaina, renkantis pristatymo būdą "Pristatymas kurjeriu, atsiskaitant grynais kurjeriui"   t.y. pristatymas iki Pirkėjo nurodytą adreso, yra 4,50 eur.  Prekių pristatymo terminas 1-2 darbo dienos.

  8.1.5 Pristatymo kaina, renkantis pristatymo būdą "Omniva" t.y.pristatymas iki artimiausio Omniva terminalo pagal Pirkėjo nurodytą pristatymo adresą yra 2.50 eur. Prekių pristatymo terminas 1-2 darbo dienos.

  8.1.6 NEMOKAMAS PRISTATYMAS perkant prekių už 50 Eur ir daugiau.

Pristatymo kurjeriu DPD taisyklės:
  Pasirinkdami pristatymo būdą kurjeriu norodykite adresą kuriuo galėsite priimti prekes darbo laiku nuo 8 iki 17 val. 
  Kurjeris prekes pristato nuo 8 iki 17 val.darbo dienomis, todėl Pirkėjas privalo nurodyti tokį adresą, kuriuo galės priimti siuntą būtent šiuo laiko intyervalu. Venipak robotas      dieną prieš pristatant siuntą išsiunčia pirkėjui SMS priminimą apie pristatomą siuntą. Siuntos pristatymo dieną kurjeris veža siuntą nurodytu adresu, nurodytu laiko intervalu. 
  Suderinti konrečios pristatymo valandos su kurjeriu negalima. Kurjeris praneša pirkėjui apie atvykimą skambučiu arba SMS žinute likus 15-60min iki pristatymo,  tam kad paruoštų pirkėją siuntos priėmimui. 
  Neradęs pirkėjo vietoje, kurjeris skambina pirkėjo telefono numeriu. Pirkėjui neatsiliepus ar atsiliepus ir patvirtinus, kad jo nėra nurodytu adresu, kurjeris palieka informacinį lapelį. Jei kurjeris negalėjo įeiti į laiptinę (neturėjo laiptinės durų kodo), lapelis nepaliekamas. 
  Negalint Pirkejui siuntą priimti kurjerio atvykimo metu, ją  galima atsiimti patčiam iš Venipak siuntų terminalo nemokamai arba siunta pakartotinai bus vežama, bet už pakartotiną pristatymą jis turės sumokėti grynais pinigais pristatymo metu kurjeriui.
 8.1.4. Prekės išsiunčiamos tą pačią (jei apmokėjimas gaunamas iki 13 val.) arba sekančią darbo dieną, po apmokėjimo už prekes gavimo į mūsų sąskaitą. Išeiginėmis ir švenčių dienomis prekių pristatymas vykdomas tik telefonu suderinus su išparduotuvės administracija.
    
9. Prekių grąžinimas, keitimas ir garantija
 9.1 Žaislų išparduotuvėje "ČIKI PIKI" visos prekės yra Europoje gerai žinomų gamintojų, kurios yra importuojamos tiesiai iš ES šalių (Anglijos,Vokietijos, Ispanijos, Italijos). Šios prekės yra saugios ir atitinka visus ES keliamus reikalavimus. Mūsų siūlomos prekės yra pabuvojusios ES rinkoje, todėl gali turėti nežymių trūkumų,  gali būti pažeista gamyklinė pakuotė. Dėl šios priežasties prekių išdėstymas pakuotėje gali skirtis nuo gamintojo išdėstymo, bei mūsų parduodamos prekės yra ženkliai nukainuotos. 
Prekėms garantija neteikiama. Prekės prieš parduodant yra patikrinamos. Pagrindinės savybės, prekės būklė bei trūkumai yra nurodomi prekės aprašyme.
 9.2. Reminatis taisyklėmis, patvirtintomis ūkio ministro 2001 m. birželio mėn. 29 d. įsakymu Nr. 217 "Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo", pirkėjo reikalavimas pakeisti ar grąžinti kokybišką prekę netenkinamas, jei prekė yra žaislas ar žaidimas. Kokybiškos, atitinkančios prekės aprašymą prekės yra nekiečiamos ir atgal nepriimamos.
 9.3. Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę(es) sumokėtus pinigus. Dėvėtos , naudotos ar pažeistos prekės atgal nepriimamos.
 9.4 Keičiamos arba grąžinamos prekės turi atitikti šiuos kriterijus:
  a) Prieš siųsdami prekę mums, įsitikinkite, jog visos etiketės prisegtos. 
  b) Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
  c) Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
  d) Prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.)
  e) Grąžinama prekė turi būti tos pačios kompektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
 9.4 Pardavėjas gavęs keičiamą ar grąžinamą prekę per 7 dienas įsipareigoja informuoti klientą, ar prekė atitiko grąžinimo/keitimo kriterijus. Jei grąžinama/keičiama prekė atitinka šiuos kriterijus, įsipareigojame pakeisti prekę arba grąžinti už ją sumokėtus pinigus per 14 dienų nuo keičiamos/grąžinamos prekės gavimo.
 9.5. Visos parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
 9.6 Pardavėjas neatsako, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kiti parametrai gali nevisiškai atitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių, todėl Pardavėjas už tai neatsako.
 9.7 Norėdami grąžinti prekę, nedelsiant informuokite el. paštu info@cikipiki.lt.

 

ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS POLITIKA

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ši tvarka reglamentuoja asmens duomenų tvarkymą, naudojimą ir saugojimą , nustato duomenų subjektų teises, asmens duomenų apsaugos pažeidimo rizikos veiksnius, asmens duomenų apsaugos įgyvendinimo priemones ir kitus su asmens duomenų tvarkymu susijusius klausimus.

2. Veiklos vykdytojas taikydamas organizacines ir technines priemones užtikrina tinkamą asmens duomenų saugumą, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo, ar sugadinimo.

3. Tvarkoje naudojamos sąvokos:

3.1. Asmens duomenų subjektas yra klientas – fizinis asmuo arba su klientu susijęs asmuo (kliento atstovas, sutuoktinis, partneris ir pan.).

3.2. Asmens duomenų valdytojas – Lolita Grinaitė vykdantis individualią veiklą pagal pažymą, Pažymos Nr. 945782, veikla registruota adresu Klaipėdos g. 99K2, Panevėžys (toliau– veiklos vykdytojas). Kontaktinis tel.Nr. 863424513

3.3. Asmens duomenys – informacija susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu apimant, bet neapsiribojant tokiais duomenimis kaip: asmens kodas, vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, valstybinis transporto priemonės numeris, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

3.4. Asmens duomenų tvarkymas – tai bet koks automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su Asmens duomenimis atliekamas veiksmas ar jų seka, įskaitant jos rinkimą, užrašymą, kaupimą, saugojimą, naikinimą, klasifikavimą, perkėlimą, keitimą (pildymą ar taisymą), prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą, paskelbimą, naudojimą, paiešką.

3.5. Sutikimas – laisva valia išreikštas Duomenų subjekto veiksmas, kuriuo jis sutinka dėl asmens duomenų tvarkymo.

3.6. Registracijos arba užsakymo anketa - tai dokumentas, įskaitant ir elektroninį, patvirtinantis tarp veiklos vykdytojo ir asmens domenų subjekto sudarytą susitarimą.

II SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI, PAGRINDAS IR APIMTIS

4. Veikloje asmens duomenų tvarkymo pagrindas gali būti su duomenų subjektu sudarytos sutarties vykdymas, duomenų subjekto sutikimas tvarkyti jo asmens duomenis, taip pat įstatymuose nustatytų taikomų įpareigojimų vykdymas.

5. Asmens duomenys tvarkomi įgyvendinant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytus reikalavimus.

6. Nuo 2018 m. gegužės 25 d. Asmens duomenis tvarkomi, vadovaujantis tiesiogiai taikomu 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau – Reglamentas).

7. Duomenų subjekto duomenis tvarkomi šiais tikslais (įskaitant, bet neapsiribojant atvejais kai gaunamas atskiras duomenų subjekto sutikimas dėl duomenų tvarkymo):

    1. paslaugoms teikti ir kitai veiklai vykdyti kaip tai numatyta individualiai veiklai pagal pažymą taikomuose teisės aktuose;

    2. klientui informuoti apie jo paslaugų sutartis ir įsipareigojimų vykdymą sudarytas su veiklos vykdytoju;

    3. duomenų subjektui informuoti apie naujas veiklos paslaugas ir naujienas;

    4. veiklos vykdytojo bei klientų turto saugumui užtikrinti, atliekant vaizdo stebėjimą;

8. veiklos vykdytojo sutarčių sudarymo ir vykdymo bei teikiamų paslaugų kokybei vertinti, teirautis nuomonės apie teikiamas paslaugas, aptarnavimą ir jų kokybę ir rinkos tyrimams atlikti;

9. kitais teisėtais tikslais kaip nurodyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

III KYRIUS

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

 

10. Duomenų subjektui garantuojamos teisės, susijusios su jo asmens duomenų tvarkymu, apima teisę:

10.1. prašyti ištaisyti Duomenų subjekto duomenis, jeigu jie yra neteisingi, neišsamūs arba netikslūs;

10.2. nesutikti, kad būtų tvarkomi Duomenų subjekto duomenys, jeigu Duomenų subjekto duomenų tvarkymo pagrindas yra teisėti interesai;

10.3. gauti informaciją apie tai, ar veiklos vykdytojas tvarko Duomenų subjektų duomenis ir, jei taip, susipažinti su jais;

10.4. gauti Duomenų subjekto pateiktus Asmens duomenis, kurie yra tvarkomi jo sutikimo ar sutarties vykdymo pagrindu, raštu ar bendrai naudojama elektronine forma ir, esant Duomenų subjekto prašymui, perduoti tokius duomenis kitam paslaugų teikėjui (duomenų perkeliamumas);

10.5. atšaukti savo sutikimą tvarkyti Duomenų subjekto duomenis;

10.6. Bendrovė asmens duomenis tikslina, taiso ir atnaujina asmens, kurio duomenys yra tvarkomi, iniciatyva. Bendrovės darbuotojai duomenų subjekto duomenis gali taisyti tuo atveju, jeigu paties duomenų subjekto pateikti duomenis nurodyti su gramatinėmis klaidomis.

10.7. Duomenų valdytojas turi teisę motyvuotai atsisakyti leisti Duomenų subjektui įgyvendinti jo teises arba imti pagrįstą mokestį esant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 12 str. 5 d. numatytoms aplinkybėms.

10.8. Pateikti skundą dėl Duomenų valdytojo veiksmų (neveikimo) Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (internetinio puslapio adresas www.ada.lt) per 3 mėnesius nuo atsakymo iš Duomenų valdytojo gavimo dienos arba per 3 mėnesius, kada baigiasi duomenų valdytojo atsakymo į duomenų subjekto kreipimąsi terminas (t. y. po 30 kalendorinių dienų nuo Duomenų subjekto kreipimosi dienos). Skundą / prašymą veiklos vykdytojui Duomenų subjektas gali pateikti el. paštu

10.9.D uomenų subjektas turi teisę nesutikti, kad:

10.9.1. būtų tvarkomi jo asmens duomenys, ir įsipareigoja savo teisiškai pagristą nesutikimą pateikti Įmonei raštu arba būdu, kuriuo galima atpažinti duomenų subjekto tapatybę, jei šis nuspręstų, kad Įmonė duomenų subjekto duomenis tvarko neteisėtai;

10.9.2. būtų tvarkomi jo asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais, ir turi teisę nenurodyti tokio nesutikimo motyvų.

IV SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS

11. Duomenų valdytojo įgyvendinamos organizacinės ir techninės duomenų saugumo priemonės užtikrina tokį saugumo lygį, kuris atitinka Duomenų valdytojo valdomų Duomenų pobūdį ir jų tvarkymo keliamą riziką.

12. Veiklos vykdytojas vykdo techninę ir programinės įrangos apsaugą (informacinių sistemų ir duomenų bazių administravimas, darbo vietų priežiūra, operacinių sistemų apsauga, vartotojų prieigos stebėjimas (monitoringas), apsauga nuo kompiuterių virusų ir kt.).

13. Veiklos vykdytojas taiko administracines saugumo priemones (saugus dokumentų ir kompiuterio duomenų bei jų archyvų tvarkymo, personalo instruktavimas įsidarbinant ir išeinant / atleidžiant iš darbo ir kt.).

14. Duomenų valdytojas įsipareigoja neatskleisti Duomenų subjekto asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Duomenų valdytojo darbuotojus arba jei tai yra būtina pagal imperatyvias teisės aktų nuostatas, arba gautas Duomenų subjekto raštiškas sutikimas.

15. Duomenų valdytojo darbuotojai turi laikytis konfidencialumo principo ir laikyti paslaptyje bet kokią su asmens duomenimis susijusią informaciją, su kuria jie susipažino vykdydami savo pareigas, nebent tokia informacija būtų vieša pagal galiojančių įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatas.

16. Nešiojamuosiuose kompiuteriuose, jeigu jie naudojami ne Duomenų valdytojo vidiniame duomenų perdavimo tinkle, esantys Asmens duomenys yra apsaugomi atitinkamomis priemonėmis, kurios atitinka Duomenų tvarkymo keliamą riziką.

17. Darbuotojams yra suteikiama prieiga prie asmens duomenų tik tokia apimtimi, kokia yra būtina tinkamam pareigų vykdymui bei darbo funkcijų įgyvendinimui.

18. Darbuotojai, kurie automatiniu būdu tvarko asmens duomenis arba iš kurių kompiuterių galima patekti į vietinio tinklo sritis, kuriose yra saugomi asmens duomenys, privalo naudoti slaptažodžius. Slaptažodžiai turi būti keičiami periodiškai (ne rečiau kaip kas 3 (tris) mėnesius), o taip pat susidarius tam tikroms aplinkybėms (pvz., pasikeitus darbuotojui, iškilus įsilaužimo grėsmei, kilus įtarimui, kad slaptažodis tapo žinomas tretiesiems asmenims ir pan.). Darbuotojas, dirbantis konkrečiu kompiuteriu, gali žinoti tik savo slaptažodį.

19. Darbuotojas netenka teisės tvarkyti asmens duomenis, kai pasibaigia darbuotojo darbo ar panašaus pobūdžio sutartis su Bendrove, arba kai Bendrovės vadovas atšaukia darbuotojo paskyrimą tvarkyti asmens duomenis.

20. Asmens duomenys, esantys išorinėse laikmenose ir elektroniniame pašte, privalo būti tinkamai apsaugoti bei po jų panaudojimo iš karto juos perkeliant į duomenų bazes.

21. Asmens duomenų keliamos rizikos vertinimas atliekamas nustatant grėsmių tikimybes bei riziką, atsižvelgiant į duomenų vientisumą, prieinamumą ir konfidencialumą pagal kiekvieną asmens duomenų tvarkymo tikslą.

22. Darbuotojai, pastebėję asmens duomenų saugos pažeidimų, nusikalstamos veikos požymių, neveikiančias asmens duomenų saugos užtikrinimo priemones, privalo nedelsdami apie tai informuoti Bendrovės vadovą.

23. Įvertinęs Duomenų apsaugos pažeidimo rizikos veiksnius, pažeidimo poveikio laipsnį, žalą ir padarinius, vadovaudamasis atitinkamomis vidinėmis procedūromis, Duomenų valdytojas priima sprendimus dėl priemonių, reikiamų Duomenų apsaugos pažeidimui ir jo padariniams pašalinti bei reikiamiems subjektams informuoti.

24. Asmens duomenys turi būt saugomi ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, taip pat vadovaujantis Individualios veiklos buhalterinės apskaitos taisyklėmis, Bendrąją dokumentų saugojimo terminų rodykle ir kitais teisės aktais reguliuojančiais pasirinktą veiklos vykdymo sritį.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

25. Duomenų subjektai su šia asmens duomenų apsaugos politika gali susipažinti www. .com. ir facebook verslo paskyroje

26. Politika bus peržiūrimos kartą per kalendorinius metus Duomenų valdytojo iniciatyva ir (arba) keičiantis teisės aktams, reguliuojantiems asmens duomenų tvarkymą.

27. Šios politikos pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

28. Visi nesutarimai, kilę dėl šios politikos vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Neteisminis ginčo sprendimas

Jei Jūsų netenkina Cikipiki.lt parengtas atsakymas į Jūsų rašytinę pretenziją, prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 85 262 67 51, faks. (85) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) - ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/ .

Rašyk
Skambink